• 1

Băng hình

Dây chuyền sản xuất mì tươi

Dây chuyền sản xuất thức ăn cho thú cưng ướt

Dây chuyền sản xuất thịt viên

Dây chuyền sản xuất thạch Juicy

Dây chuyền sản xuất bánh bao luộc

Dây chuyền sản xuất mì quy mô nhỏ

Dây chuyền sản xuất bánh bao chiên / hấp